Oferta de places

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical, enguany específicament en la comèdia madrigalesca del segle XVI.

Per aixó la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició que es desenvoluparà del 14 al 18 de Gener. Les places ofertades són:

Total places Alumnes ACTIUS: 12
També es podrà assistir com a Alumne OIENT (més informació)

Oferta de places alumnes actius:

2 sopranos

1 alto

1 tenor

1 baríton

1 vihuela/guitarra/llaüt o tiorba

2 violas da gamba

2 flautas

1 percussió

 

Convocatòria de places