Oferta de places

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical, i entre ell conéixer l’entorn social i cultural de la familia dels Borja.

Per aixó la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició de 2019. Les places ofertades són:

Total places Alumnes ACTIUS: 14
Total places Alumnes OIENTS: 5

Oferta de places alumnes actius:

3 soprano/mezzo

1 contratenor/alto

2 tenors

1 baríton

2 violes da gamba

1 vihuela/guitarra renaixentista/llaüt o tiorba

1 flauta o cornetto

2 sacabutxos

1 percussió

Les beques per als alumnes actius inclouen les classes però no l’allotjament i manutenció. La Fundació ha realitzat convenis amb col·legis majors adecuats per a estudiants i oients on es podran allotjar si ho demanen.

Als concerts es cobrirà les despeses d’allotjament (si s’escau) així com les dietes i el transport. Els alumnes oients hauran de cobrir les seves pròpies despeses d’allotjament i manutenció en totes les activitats.

 

Formulari d’inscripció