Activitats

FORMATIVES

  • Formació específica sobre el programa Pianto della madonnaSelva Morale e Spirituale de Claudio Monteverdi – CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània de València) / 23 – 26 de Febrer 2021
  • Formació genèrica de música antiga – Early Music Morella / 16 – 22 de Juliol 2021

PRÀCTIQUES

Experiència pràctica d’interpretació (d’assistència obligatòria) / Febrer – Agost 2021