Oferta de places

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical, enguany específicament en la música eclesiàstica de Monteverdi.

Per aixó la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició que es desenvoluparà del 23 al 27 de febrer. Les places ofertades són:

Total places Alumnes ACTIUS: 13
També es podrà assistir com a Alumne OIENT.

Oferta de places alumnes actius:

2 soprano / mezzo

1 contratenor / alto

2 tenor

1 baríton (baix)


2 violí

1 violoncello / viola da gamba

1 lyrone

1 violone

1 arpa

1 tiorba