Oferta de places

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical, enguany específicament en la música eclesiàstica de Monteverdi.

Per aixó la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició que es desenvoluparà del 23 al 27 de febrer. Les places ofertades són:

Total places Alumnes ACTIUS: 13
També es podrà assistir com a Alumne OIENT.

Oferta de places alumnes actius:

2 soprano / mezzo

1 contratenor / alto

2 tenor

1 baríton (baix)


2 violí

1 violoncello / viola da gamba

1 lyrone

1 violone

1 arpa

1 tiorba

 

Adjudicació provisional de places – Acadèmia CdM 2021

PaperAlumne seleccionat
Soprano 1Carmina Sánchez
Soprano 2Paula Mendoza
AltoMaría Morellà
Tenor 1Matías Álvarez
Tenor 2Mauro Cristelli
BarítonAntonio Sabuco
Violí 1Olga Castiblanque
Violí 2Sara Balasch
Viola da gambaMaria Danneberg
LyroneAnaïs Lauwaert
VioloneCarmen Torrano
ArpaAnna de Rogatis
TiorbaRafael Arjona