Places 2023

Per a qualsevol consulta, contacta per correu.

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical.

Per això la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició que es desenvoluparà del 16 al 21 de gener. Les places oferides per a alumnes actius són 16. També és pot assistir com alumne oient.

 

Places Acadèmia CdM 2023

2 Soprano/Mezzo

1 Alt/Contratenor

2 Tenor

1 Baríton

2 Viola d’arc o da gamba

2 Flautes / Cornetto

2 Sacabutxos

1 Baixó

1 Percussió

2 Guitarra renaixentista / Tiorba