Places 2022

La convocatòria s’obrirà el 8 de novembre de 2022.

Per a qualsevol consulta, contacta per correu.

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical, enguany específicament en la música en temps d’Alfons V El Magnànim.

Per aixó la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició que es desenvoluparà del 21 al 27 de febrer. Les places ofertades per a alumnes actius són 14. També es por assistir com alumne oient.

Places Acadèmia CdM 2022

1 soprano/mezzo

1 alto/contratenor

2 tenors

1 baríton

2 violes d’arc (da gamba)

1 xirimia

2 flautes

2 sacabutxos

1 arpa

1 percussió