Programa 2022

Cançoner de Montecassino

El regne de Nàpols i Alfons el Magnànim

Un dels objectius de l’Acadèmia CdM és pal·liar la carència d’estudis especialitzats en els repertoris més singulars del patrimoni musical europeu. El programa de treball de 2022 girarà entorn de la música religiosa en l’època d’Alfons V El Magnànim.

Cançoner de Montecassinoés un manuscrit del segle XV format per diversos fascicles que originalment es trobaven separats i van ser enquadernats junts a la fi del segle XVII.  El repertori musical s’associa generalment amb la cort aragonesa a Nàpols i es considera que prové d’un ambient monàstic.

El copista principal del còdex va ser probablement un monjo del monestir de San Michele Arcangelo de Planciano, en Gaeta o bé del monestir benedictí dels sants Severino i Sossio a Nàpols. Segons consta en una inscripció, durant el segle XVI el manuscrit va estar custodiat en el monestir dels sants Severino i Sossio, i va ser portat posteriorment, probablement durant el segle XVI o XVII, al monestir principal de l’orde benedictí, en Montecassino, lloc on es guarda actualment i que dóna nom a aquest cançoner.