Inscripció

TANCAT el termini de presentació de sol·licituds.

Activitats

Formació Específica:
Gener 2023

Formació Genèrica:
Juliol 2023

Pràctiques formatives:
Gener a Setembre 2023