Formulari

Data límit de preinscripció: 21 de desembre de 2018 ALUMNES ACTIUS: Per tal de ser seleccionats per participar al curs com alumnes ACTIUS, els intèrprets han d’haver cursat al menys els estudis de Grau Professional de Música o equivalent i omplir el formulari d’inscripció. Una vegada rebut per l’organització els s’hi demanarà enviar el CV en…