L’Acadèmia

Acadèmia CdM pal·lia la carència d’estudis i difusió d’un repertori tan singular com és el patrimoni musical europeu mitjançant un mètode d’ensenyament obert.

Programa 2022

CANÇONER DE MONTECASSINO
El regne de Nàpols i Alfons el Magnànim

Un manuscrit del segle XV que s’associa generalment amb la cort aragonesa a Nàpols i es considera que prové d’un ambient monàstic.

Professorat

Carles Magraner, violes d’arc i direcció

Robert Cases, viola de mà, llaüt i tiorba

Places 2022

Consulta la llista d’adjudicataris a les places de Acadèmia CdM.

Activitats

Formació Específica:
Febrer 2022

Formació Genèrica:
Juliol 2022

Pràctiques formatives:
Febrer a Novembre 2022

Contacte

Horari de secretaria:
Dilluns – dijous de 9 a 17h
Divendres de 10 a 15h