L’Acadèmia

Acadèmia CdM pal·lia la carència d’estudis i difusió d’un repertori tan singular com és el patrimoni musical europeu mitjançant un mètode d’ensenyament obert.

Programa 2022

CANÇONER DE MONTECASSINO
El regne de Nàpols i Alfons el Magnànim

Un manuscrit del segle XV que s’associa generalment amb la cort aragonesa a Nàpols i es considera que prové d’un ambient monàstic.

Professorat

Carles Magraner, violes d’arc i direcció

Robert Cases, viola de mà, llaüt i tiorba

Places 2022

14 alumnes actius: 5 cantants, 2 violes, 1 xirimia, 2 flautes, 2 sacabutxos, 1 arpa i 1 percussió.

Alumnes oients poden assistir al període de formació del 21 al 27 de febrer 2022.

Inscripció

Presentació de sol·licituds: 8 novembre 2021 – 24 gener 2022

Activitats

Formació Específica:
Febrer 2022

Formació Genèrica:
Juliol 2022

Pràctiques formatives:
Febrer a Novembre 2022

Contacte

Horari de secretaria:
Dilluns – dijous de 9 a 17h
Divendres de 10 a 15h