logo_academia

Capella de Ministrers canalitza la seua dimensió pedagògica amb l’Acadèmia CdM de música antiga dirigida a joves intèrprets i estudiants per a la seua experiència i integració en el món professional. L’Acadèmia CdM és un taller en residència en la línia de l’experimentació entorn de les noves propostes de reinterpretació de la música del passat amb criteris històrics (Historically Informed Perfomance_HIP). Es tracta de recrear el tipus de treball davant la música de l’Edat Mitjana, Renaixement o Barroc on es permeta als participants descobrir i desenvolupar tasques relacionades amb la interpretació musical com la posada en escena, l’actitud del músic en el concert, la improvisació, la mensuració, l’ornamentació, l’organologia, la música ficta, el contrapunt, etc. Amb l’Acadèmia CdM la reinterpretació musical conjuga criteris de praxi, musicològics i etnomusicològics, recreats sobre la base de fonts pràctiques i teòric-documentals europees des de l’Edat Mitjana al Barroc. L’activitat té un vessant totalment pràctic amb un resultat pedagògic innovador, ja que es desmarca de l’academicisme establert als actuals ensenyaments musicals i pretén dotar de noves experiències musicals a tots els participants per fer-los més factible l’accés al món professional.