Oferta de places

Entre els objectius de la Fundació Cultural CdM està interpretar, conservar i difondre el nostre patrimoni musical, i entre ell conéixer l’entorn social i cultural dels Borja.

Per aixó la Fundació CdM beca joves intèrprets a aquesta edició de 2019. Les places ofertades d’alumnes actius i oients s’anunciaran pròximament.

Les beques per als alumnes actius inclouen les classes però no l’allotjament i manutenció. La Fundació ha realitzat convenis amb col·legis majors adecuats per a estudiants i oients on es podran allotjar si ho demanen.

Als concerts es cobrirà les despeses d’allotjament (si s’escau) així com les dietes i el transport. Els alumnes oients hauran de cobrir les seves pròpies despeses d’allotjament i manutenció en totes les activitats.